przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

2014.13.08 MIGAWKI Z WĘDRÓWKI NAD SUMINĄ.

Prezentację zdjęć zrobionych w czasie licznych wędrówek po tych okolicach z odpowiednim komentarzem- przedstawił kol. Leon Hupka. Była  ona wprowadzeniem do wycieczki w dniu następnym, czyli w czwartek 14 sierpnia.

RZEKA SUMINA (struga) swoje źródło ma na polach w okolicy Krzyszkowic (dzielnica Pszowa). Uchodzi do Rudy, ma długośc 27,5 km. Miejscowości leżące nad Suminą : Pszów, Dzimierz, Pstrążnia, Lyski, Sumina, Górki Śląskie, Nędza.
O NIECIERPKU SŁÓW KILKA – niecierpki są roślinami autochorycznymi – rozsiewają się samoistnie, wyrzucając nasiona z dojrzałych owoców na odległość do kilku metrów. Reakcję tę ułatwiają bodżce mechaniczne, takie jak podmuch wiatru lub bezpośredni dotyk, stąd nazwa tej rośliny w wielu językach  związana jest  z niecierpliwością  (łac,ang, impatiens, pol. niecierpek) lub nietolerancją na dotyk ( np. gatunek Impatiens noli-tangere od łac. noli me tangere – „ nie dotykaj mnie”)
Niecierpek pospolity- (Impatiens noli-tangere), jest rośliną o kwiatach żółtych, wys. 30-80 cm, rośnie przede wszystkim w wilgotnych lasach łęgowych, liściastych i iglastych. Jako typowa roślina cieniolubna rośnie w poszyciu.
Niecierpek gruczołowaty-(Impatiens glandulifora) lub Roylego, osiąga wysokość 1-2 metrów, kwiaty różowe o różnym wysyceniu barwą. Występuje najobficiej nad rzekami, na skrajach lasów łęgowych.  Jako roślina ozdobna uprawiany w ogrodach. W Polsce uważany jest za gatunek inwazyjny, jego wprowadzanie do środowiska jest zabronione Ustawą o Ochronie Przyrody z 2004 roku. Pochodzi z Himalajów, gdzie występuje na wys. od 1800 do 300 m.n.p.m. Do Europy został sprowadzony w 1839 roku do ogrodu botanicznego Kew Garden w Angli. Pierwszą  naturalną populację zaobserwowano w Polsce w 1960 roku. Od  tego czasu bardzo się rozprzestrzenił, w wielu miejscach zagraża rodzimej roślinności, jego zwalczanie jest trudne ze względu na dużą zdolnośc do regeneracji.
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W SZYMOCICACH- zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w leśnictwie Szymocice. Długość ścieżki wynosi około 1,5 km i wiedzie ona przez oddział nr 257 obrębu leśnego Kużnie Raciborska.Na jej trasie umieszczono 30 tablic edukacyjnych. Scieżka została podzielona na cztery bloki tematyczne:
Leśny mini świat – świat owadów dla najmłodszych.
Część dendrologiczna – zawierająca między innymi informacje o dziewięciu gatunkach drzew leśnych.
Funkcje lasu.
Tropami zwierząt –przedstawiajaca  jedenaście gatunków zwierząt, których tropy i ślady można spotkać w okolicy.
Zachęcamy do korzystania z darmowej drzewoterapii, bowiem przebywanie wśród swobodnie rosnących  drzew, przytulanie się do nich, obejmowanie i głaskanie i wąchanie powoduje że lepiej wypoczywamy. Substancje zawarte w liściach kwiatach i korze mają cenne właściwości- poprawiają samopoczucie i dodają  sił.
Nie pozostaje nic innego, tylko  w czasie jutrzejszej wycieczki zastosować się do zaleceń pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie którzy opracowali tablice.

Opracowała: Aleksandra Koterbicka.