przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

25.06.2014 r Trójkąt Trzech Cesarzy

2014.06.25 1   

Miejsce, w którym Czarna Przemsza łączy się z Białą Przemszą i płynie dalej jako Przemsza niegdyś znane było jako Trójkąt Trzech Cesarzy

W 1871 r. po wojnie prusko-francuskiej nastąpiło zjednoczenie Niemiec pod przewodem Prus i powstała Rzesza Niemiecka; w tym samym roku odbyła się koronacja króla Prus Wilhelma I na cesarza niemieckiego. W 1873 r. w wiedeńskim pałacu Schönbrunn na spotkaniu ceszarza Austrii Franciszka Józefa I z carem Rosji Aleksandrem II i cesarzem Niemiec Wilhelmem I zawarto konwencję, co stało się podstawą utworzenia tzw. Związku Trzech Cesarzy, i od tego roku przyjęła się powszechnie używana nazwa „Drei Kaiser Ecke” czyli „Trójkąt Trzech Cesarzy”. Trójkąt Trzech Cesarzy był ewenementem na skalę światową, ponieważ nigdzie indziej nie było granicy między 3 cesarstwami: Rosją, Austrią i Prusami. Wiadomo, że popularne były wycieczki z terenów niemieckich w to miejsce, istniały foldery przedstawiające faktycznie teren zaboru rosyjskiego, ale najbardziej symboliczne były kartki kojarzące się z podpisem: Dreikaiserreichs-Ecke. Do czasu zakończenia I wojny światowej miejsce to było znane niemal w całej Europie. Granica przestała istnieć faktycznie w tym miejscu w 1915 r. po zajęciu Królestwa Kongresowego przez Niemcy i Austro-Węgry. Formalnie Trójkąt Trzech Cesarzy zniknął w 1918 r. Od końca II wojny światowej miejsce to, leżące obecnie na granicy Mysłowic i Sosnowca, zaczęło popadać w zapomnienie.

2014.06.25 2 

Dopiero w 2007 r., z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, został odsłonięty przy współpracy władz Sosnowca oraz PTTK Obelisk Pamięci, na którym znajduje się inskrypcja: Obelisk Pamięci o dawnym podziale Europy i jej zjednoczeniu.

 

 

Opracowanie; G. Rościszewska

na podstawie:   Z. Studencki „O Trójkącie Trzech Cesarzy” i Wikipedii