przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

KRAJOBRAZ Z CHMURAMI - PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

KLUB KRAJOZNAWSTWA

I OCHRONY PRZYRODY

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej

KONKURS FOTOGRAII KRAJOZNAWCZEJ

KRAJOBRAZ Z CHMURAMI

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

w dniu 22 maja 2014 r.

Jury w składzie:

Sebastian Michałuszek     Instruktor Fotografii MDK w Gliwicach

Maciej Kaliszan               fotograf niezależny

Magda Lasko                   KKiOP PTTK

stwierdza co następuje:

 

hasło

Liczba zdjęć

autor

 

„Mała”

5

Magdalena Łapszyńska

 

„3x PARA”

3

Zofia Jasnowska-Grenczak

 

„X”

4

Paweł Skóra

 

„Cumulus”

5

Łucja Berlińska

 

„Ostoja”

5

Leon Hupka

 

„JA-GA”

6

Jadwiga Szandar

 

„AGA”

5

Aleksandra Koterbicka

 

„Flaming49”

5

Jerzy Falski

 

„ELIK”

5

Elżbieta Falska

Łącznie zgłoszono: (6x5)+3+4+6 = 43 fotografie.

2.Jury postanowiło przyznać 5 miejsc i nagrodzić dyplomami prace:

I miejsce              - fot. pt. „Wschód słońca”-

autor: Aleksandra Koterbicka („AGA”)

II miejsce         - fot. pt.„Przerycie z wiaty PKS”

autor: Leon Hupka („Ostoja”)

III miejsce  -fot.pt.„Krajobraz z chmurami”

autor: Paweł Skóra(„X”)

IV miejsce         - fot.pt.„Zatopione w stawie”

autor: Magdalena Łapszyńska („Mała”)

V miejsce          - fot.pt.„Świt nad Turawą”

autor: Jerzy Falski („Flaming49”)

3. Komisja zakwalifikowała do umieszczenia na wystawie pokonkursowej

w Biurze Oddziału PTTK,oprócz nagrodzonych, następujące fotografie:

 

Tytuł fotografii

autor

 

nr 1 i nr 2 (bez tytułu)

Jadwiga Szandar

 

„Jak morskie fale”

Magdalena Łapszyńska

 

„Para nad lodowcem”

Zofia Jasnowska-Grenczak

 

„Wiosenna kompozycja”

Elżbieta Falska

 

„Krajobraz z chmurami” (2)

Paweł Skóra

 

„Zmierzch nad jeziorem”

Łucja Berlińska

 

„Pożarzysko 2014”

Leon Hupka

4. Na tym posiedzenie zakończono i wyniki potwierdzono podpisami:

/3 podpisy nieczytelne wg numeracji składu komisji/.

                                                                    Protokół sporządziła

Magdalena Lasko