przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

2014.03.12 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Na spotkaniu odczytano sprawozdanie z działalności klubu za rok 2013, które znajduje się w dokumentacji klubu, a także przekazano do Zarządu Oddziału.

W związku z tym, że rok 2013 był w Towarzystwie rokiem sprawozdawczo wyborczym po Zjeździe krajowym PTTK we wrześniu 2013 r wszystkie komisje Zarządu Głównego organizowały Krajowe Konferencje Aktywu. W zebraniach tych uczestniczyli delegaci z Oddziałów wybrani na oddziałowych naradach odbytych w okresie od października 2013 r. do stycznia 2014 r.

Jako pierwsza, z dotyczących naszgo klubu, odbyła się 23.11.2013 r. Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Pieszej, w której uczestniczyła kol. Gabriela Rościszewska. Kol. Maria Lasko reprezentowała Oddział w dniu 18.01.2014 r. w Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK. Krajowa Konferencja Ochrony Przyrody PTTK odbyła się 15.02.2014 r. Delegatem była kol. Aleksandra Koterbicka, a towarzyszyła jej kol. G. Rościszewska. Wszystkie konferencje odbyły się w siedzibie ZG PTTK w Warszawie. Koleżanki delegatki przedstawiły klubowcom pokrótce przebieg wymienionych konferencji, na których przyjęto sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji ZG (Turystyki Pieszej, Krajoznawczej i Ochrony Przyrody) za lata 2010-2013, wybrano nowe składy komisji oraz przyjęto uchwały o kierunkach działania na kolejne 4 lata.

Miło nam poinformować, że w Konferencji Ochrony Przyrody udział wzięli również dawni nasi klubowi koledzy Teresa i Henryk Hadaszowie, a kol. Heniek został wyróżniony nadaniem tytułu Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody. Natomiast na Krajowej Konferencji Kolarskiej PTTK, która odbyła się 08.02.2014 r. godność Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej otrzymali koledzy Gabriela i Piotr Rościszewscy. No i ważne dla klubu: kol. Teresa Nowak uzyskała odnowienie  uprawnień Instrukrora Ochrony Przyrody

Tekst: Aleksandra Koterbicka