przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria/kkiop/2013/2013.09.13_uroczysko_glebokie_doly

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/vol1/users/pttk_gliwice/gliwice.pttk.pl/cache/jw_sig/jw_sig_cache_ce3931e968_centuria_pospolita.jpg' for writing: Permission denied in /vol1/users/pttk_gliwice/gliwice.pttk.pl/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/helper.php on line 152

2013.XI.13. UROCZYSKO GŁĘBOKIE DOŁY

Dzisiejsze województwo śląskie (z wyjątkiem Beskidów ) porastał niegdyś ogromny, naturalny las-Puszcza Śląska. Pozostały z niej nieliczne fragmenty które czekają na ochronę,  

do nich należy uroczysko Głębokie Doły położone na Płaskowyżu Rybnickim.

Obszar uroczyska (około 100 ha) to tereny między miejscowościami Ochojec i Książenice. Przeprowadzona w 1993 r. inwentaryzacja przyrodnicza uzasadniła potrzebę uznania Głębokich Dołów za rezerwat przyrody i otwarła procedurę jego tworzenia. Pozostałości 150-letniej buczyny, to jeden z najstarszych fragmentów lasu na całym Płaskowyżu Rybnickim i pamiątka po dawnej Puszczy Śląskiej. Zinwentaryzowano na tym terenie 45 buków o wymiarach pomnikowych (pierśnica powyżej 100cm) oraz 106 buków o parametrach zbliżonych do drzew pomnikowych. Oprócz naturalnych lasów, na terenie projektowanego rezerwatu, rośnie ponad 100-letni drzewostan daglezjowy, pozostałość po doświadczeniach nad wprowadzeniem daglezji do polskiego leśnictwa.

Rośliny naczyniowe reprezentowane są przez 331 gatunków, z czego 13 objętych jest ochrona prawną m .in. centuria pospolita, ciemiężyca zielona, kopytnik pospolity, kruszczyk siny. Dalszych 16 należy do gatunków zagrożonych i rzadkich na Wyżynie Śląskiej m.in. łuskiewnik różowy, sit ostrokwiatowy, zdrojówka rutewkowata, żywiec dziewięciolistny. Dodatkowo 22 gatunki flory przyszłego rezerwatu to rośliny górskie, których miejscowe, oddalone od gór stanowiska, to często relikt okresu zlodowaceń. Należą do nich np.kokoryczka okółkowa, lepiężnik biały, przetacznik górski, tojeść gajowa, szałwia lepka.

Brioflora liczy 11 gatunków wątrobowców oraz 60 gatunków mchów, z czego szczególnie cennych jest pięć rzadkich i ginących w skali całej Wyżyny Śląskiej.

Fauna reprezentowana jest przez 65 gatunków kręgowców z czego 52 objętych jest ochroną całkowitą, 43 z nich to ptaki. W latach 90-tych gniazdował tu bocian czarny, niegdyś też występował w tej okolicy borsuk. Głębokie Doły wraz z rezerwatem „Łężczok”to jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Parku Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

Obecność okazałych owocników ściśle chronionego grzyba soplówki bukowej stwierdzono w 2010 r. w oddziale 102 Leśnictwa Wielopole. Rosły one na martwym pniu buka na wysokości 4 m. Soplówka bukowa jest wskaźnikiem wartości obszarów leśnych, zasługujących na rezerwatową ochronę. Obok pnia buka rósł ściśle chroniony storczyk kruszczyk rdzawoczerwony oraz poduchy również ściśle chronionego mchu bielistki siwej. W oddziale tym występuje m.in. podzespół paprociowy z liczną delikatną zachyłką trójkątną oraz fragment żyznej buczyny niżowej z perłówką jednokwiatową. W maju 2012 dziuplę wspomnianego pnia buka zasiedliła para muchołówek białoszyich, rzadkiego chronionego gatunku ptaków. Niestety mimo pory lęgowej , wycięto w pobliżu około 20 drzew, co sprawiło że dziupla została pozbawiona cienia w godzinach południowych upałów. Ptaki mimo to karmiły ofiarnie młode, jednak wylotu młodych nie stwierdzono. Wobec nieliczenia się z prawną, ochroną pory lęgowej ptaków, nasuwają się wątpliwości co do sensu badań ptaków lęgowych Nadleśnictwa Rybnik.

 

Literatura:DZIKIE ŻYCIE (5/95 2002.) Krzysztof Henel „Projektowany rezerwat „Głębokie Doły”, PRZYRODA GÓRNEGO ŚLĄSKA (73/2013, str.7) Tadeusz Krotoski ”Soplówka, muchołówka i drwale”

 

{gallery}kkiop/2013/2013.09.13_uroczysko_glebokie_doly{/gallery}

 

Zdjęcia WIKIPEDIA. Opracowała Aleksandra Koterbicka