przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody


Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/vol1/users/pttk_gliwice/gliwice.pttk.pl/cache/jw_sig/jw_sig_cache_52b84e0bd1_2013_czak_nr10_p1340381a_zwierki-monaster.jpg' for writing: Permission denied in /vol1/users/pttk_gliwice/gliwice.pttk.pl/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/helper.php on line 152

2013.09.25 Sprawozdanie z uczestnictwa w Zlocie: „XLIII CZAK 2013 Białystok- Supraśl”

XLIII Centralny Zlot Krajoznawców (CZAK) „ Białystok-Supraśl2013”- odbył się w dniach 21-25.08.2013 na terenie województwa podlaskiego.

Organizatorzy Zlotu to: Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku i Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie - przy współpracy: urzędów administracji województwa podlaskiego i miast: Białegostoku i Supraśla, Uniwersytetu w Białymstoku, Parków Narodowych, Krajobrazowych i Nadleśnictw - oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej PTTK.Cele programowe CZAK-u to: wymiana doświadczeń i poglądów środowisk krajoznawczych krajoznawców polskich; promocja wielokulturowości i różnorodności przyrodniczej regionu podlaskiego; popularyzacja mniej znanych walorów przyrodniczo-kulturowych, miejscowości i obiektów regionu; oraz - uczczenie kilku ważnych rocznic: 500-lecia woj. podlaskiego, 150-lecia Powstania Styczniowego, 20-lecia Biebrzańskiego Parku Narodowego i 25-lecia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Miejscem głównychspotkań i prelekcji oraz noclegów i wyżywienia - był Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu - położony tuż przy zabytkowym Zespole Prawosławnego Monasteru Męskiego (patrz zdjęcie: 2013_CZAK_nr 1).

Już w dniu20.08.2013 (wtorek) odbyły się wycieczki przedzlotowe na 3-ch trasach:

Nr 1. Do bagien, fortyfikacji i nietoperzy. Nr 2. Bratnie miasto Grodno (wyjazd na Białoruś). Nr 3.Suwalszczyzna - kraina jak baśń.

Ja (M. Lasko) zostałam zakwalifikowana na trasę Nr 3 - najdłuższą (od godz. 6.30 do 22.00). Przy pięknej pogodzie SUWALSZCZYZNA rzeczywiście przedstawiła się nam baśniowo. Główne punktytej trasy to: Supraśl - SUCHOWOLA(m. związane z bł. ks. Jerzym Popiełuszko) - Augustów - SUWAŁKI (Muzeum im. Marii Konopnickiej) - SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY (wejście na Górę Cisową-265mnpm; Smolniki - punkt widokowy „U Pana Tadeusza” na tereny wielu plenerów filmowych; jezioro Hańcza i okoliczne polodowcowe głazowiska: „Bachanowo” i „Błaskowizna” nad rz. Czarna Hańcza; Turtul-Malesowizna - punkt widokowy oraz siedziba SPK ) - Zajazd „Pod Jelonkiem” w Jeleniewie (obiad) - WIGIERSKI PARK NARODOWY (Krzywe - siedziba WPN; przejście ścieżek przyrodniczych: „Las” i „Suchar I”; Wigry - pokamedulski zespól klasztorny) - SEJNY (zespół poklasztorny dominikanów; bazylika NMP) - Augustów - Supraśl.

21.08.2013 (środa).

Uroczyste rozpoczęcie Zlotu - w Białymstoku, w Pałacu Branickich ( obecnie siedziba Uniwersytetu Medycznego). Tu - od godz.9.00 w Auli (d. sala balowa) - odbyła się multimedialna prelekcja nt. historii miasta, rodu Branickich i ich rezydencji. Potem: zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego oraz miasta - pieszo i zabytkowym autobusem „ogórkiem”. Przez cały dzień towarzyszył nam deszcz.

Uroczyste otwarcie Zlotu - o godz.15.00 - w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (Plac Uniwersytecki 1). Tam, po kilku powitaniach i wystąpieniach okolicznościowych; odbyła się sesja krajoznawcza ( 2 prelekcje: „Podlasie - kraina renesansu” - dr hab. Józef Maroszek, prof. Uniwersytetu Białostockiego i „Przyroda województwa podlaskiego”- dr Krzysztof Wolfram, twórca programu „Zielone Płuca Polski”) a po przerwie „kawowej” i wspólnej fotografii uczestników : Forum Krajoznawców - prezentacja działalności ZG PTTK. Po powrocie do Supraśla - uroczysta kolacja o godz.20.00, potem: długo w nocy trwały spotkania i rozmowy nieoficjalne.

Następne dni Zlotu - przebiegały wg. ustalonego harmonogramu:

Godz. 9.00 do 10.30 - sesja krajoznawcza ( referaty i dyskusje - odbywające się równoległe) w 3-ch grupach tematycznych:panel 1. „Historia i wielokulturowość Podlasia” (4 referaty),panel 2. „Przyroda Podlasia” (4 referaty),panel 3. „Współczesne wyzwania krajoznawstwa” (8 referatów). Należało wcześniej zapisać się do udziału w poszczególnych spotkaniach. Godz. 11.00 do 20.00 - wycieczki krajoznawcze (trasy wymienne każdego dnia dla 4 grup autokarowych). Ok. godz. 20.00 - biesiady „kolacyjne” w terenie, potem powrót do „BUKOWISKA”.

Wybrane przeze mnie tematy sesyjne oraz trasy przeznaczone w poszczególnych dniach dla mojej „niebieskiej” grupy autokarowej - przedstawiają się następująco:

22.08.2013 (czwartek)

A. Sesja krajoznawcza (panel 1): 1. „Klasztor Bazylianów w Supraślu” - dr Radosław Dobrowolski (Burmistrz Miasta i Gminy Supraśl). 2. „Duchowy i artystyczny wymiar ikony”- Piotr Sawicki (Muzeum Ikon w Supraślu).

B. Wycieczka krajoznawcza: pt.”Śladamiprawosławia w Dolinie Górnej Narwi i w okolicach”.Trasa: Supraśl - Białystok - MICHAŁOWO (cerkiew p.w. św. Mikołaja) - SIEMIANÓWKA: zalew na rz. Narew - NOWA WOLA (drewn. cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela) - „Kraina otwartych okiennic” to TRZEŚCIANKA i PUCHŁY (tu: drewn. cerkiew pw. Opieki MB z 1917r .- jedna z najpiękniejszych w Dolinie Narwi) oraz CIEŁUSZKI (domy z licznymi zdobieniami) - NAREW (drewn. kościół pw. św. Stanisława bp.) - RYBOŁY ( Muzeum„Batiowszczyzna”, i mur. cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana) - ZWIERKI ( 2-gi w Polsce: prawosławny monaster żeński, w budowie - od 1990r) - Zalew OZIERANY(pow. sokólski) biesiada nad zalewem do godz.23.00. - Supraśl.

23.08.2013 (piątek)

A. Sesja krajoznawcza (panel 2): „Walory przyrodnicze terenów Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w województwie podlaskim” - dr inż. Adam Kwiatkowski (RDLP w Białymstoku).

B. Wycieczka krajoznawcza (przy pochmurno-deszczowej, momentami „ulewnej” pogodzie): 1. Spacer - zwiedzanie SUPRAŚLA (ok.2 godz.). 2.Trasa autokarowa: pt. „Puszcza Knyszyńska i SzlakTatarski”.Trasa: Supraśl - KOPNA GÓRA (miejsce bitew w powstaniach: Listopadowym w 1830r. i Styczniowym w 1863r; Nadleśnictwo Supraśl; Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej; Arboretum im. Powstańców 1863r) - POCZOPEK („SILVARIUM”-niezwykły ogród leśny Nadleśnictwa Krynki, unikatowe centrum edukacyjno-rekreacyjne o pow. ponad 30 ha) - KRUSZYNIANY (meczet; cmentarz - mizar; poczęstunek „tatarski” u p. Dżennety Bogdanowicz) -„Wzgórze Ekumeniczne 3-ch Religii” nad zalewem OZIERANY - Supraśl (tu po powrocie: kolacja przy ognisku).

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej - to obecnie największy Park Krajobrazowy w Polsce; pow.= 74 447 ha.

24.08.2013 (sobota)

A. Zamiast na sesję krajoznawczą - poszłam na zwiedzanie: terenu Monasteru Supraskiegoi wnętrza zrekonstruowanej ostatnio gotyckiej cerkwi „obronnej” pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy Maryi.(Ciekawe spotkanie z diakonem Jarosławem).

B. Wycieczka krajoznawcza: pt. „Pograniczem podlasko-mazowieckim” (przy pięknej, słonecznej pogodzie). Trasa: Supraśl - SURAŻ ( kościół pw. Bożego Ciała; Rynek; nad Narwią - wczesnośredniowieczne grodzisko zw. „Górą Królowej Bony”) - NARWIAŃSKI PARK NARODOWY (niezapomniane! przejście szlaku przez dolinę Narwi - od Śliwna do Izbiszcza - dług. ok.1.5 km ; po drewnianych kładkach i małych promach) - CHOROSZCZ (Muzeum Wnętrz Pałacowych - d. letnia rezydencja Branickich: pałac i park; Rynek i fara) - Jeżewo Stare - TYKOCIN (Muzeum - Synagoga i Dom Talmudyczny; miasto i Rynek; kościół pw. Św. Trójcy; Alumnat dla d .żołnierzy-weteranów; pomnik Orła Białego; Zamek króla Zygmunta Augusta- odbudowywany z ruin przez prywatnego przedsiębiorcę!) - tu: zwiedzanie, pokazy strzeleckie i biesiada, a ok. godz.21.00 - odbyło się oficjalne Zakończenie Zlotu. Powrót do Supraśla - ok. godz.23.00.

25.08.2013 (niedziela)

Na terenie Ośrodka „Bukowisko” odbywała się jednodniowa sesja krajoznawcza w ramach „II CZAK-uKresy 2013 - Białoruś”, w której wzięli udział niektórzy uczestnicy „XLIII CZAK-u”. Natomiast wiele osób - zwiedzało „prywatnie” Supraśl ( m.in. koncert carillonowy w Monasterze) oraz „grupowo”: wspaniałe Muzeum Ikon w Pałacu Archimandrytów. Pożegnaliśmy się z gościnnym Supraślem ok. godz. 14.00.


Następny Centralny Zlot Krajoznawców - już XLIV CZAK 2014 - zorganizuje PTTK Oddział „MAZOWSZE” w Warszawie; w dniach: 18-24.08.2014 r.- na terenie województwa warszawskiego.


{gallery}kkiop/2013/2013.09.25.sprawozdanie z uczestnictwa w zlocie{/gallery}

Opracowała: Magda Lasko – uczestniczka Zlotu, przedstawiciel KKiOP PTTK Ziemi Gliwickiej.