przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

2013.08.28 Debata nad dalszą działalnościa Klubu Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody.

Historię powstania Klubu i jego działalności przedstawiła kol. Gabriela Rościszewska. Następnie kol. Aleksandra Koterbicka zgłosiła pomysł, aby każdy z członków klubu opracował wybrane przez siebie zagadnienie i przedstawił na środowym spotkaniu, co pozwoliłoby na poszerzenie wiedzy wszystkich zebranych. Propozycja tematów o charakterze szkoleniowym została przedstawiona w formie prezentacji.
Pomysł oraz zagadnienia proponowane do opracowania przyjęto z aprobatą.