przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

2013.07.10 ZEBRANIE KLUBOWE

TEMAT:
1. KLUB W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013
 a)Nowi członkowie i obecności.
 b)Zaangażowanie w prelekcje na spotkania środowe.
 c).Pokaz i omówienie strony internetowej z myślą o klubowiczach którzy nie mają takiej możliwości.