przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

22.05.2013 CHIŃSKIE TEMPO PRZEMIAN-ZE WSI DO MIAST

FILM Z CYKLU: ŚWIAT BEZ FIKCJI.
Produkcja: BBC Wielka Brytania 2012 r.

Dziesięć lat temu chińskie władze przystąpiły do realizacji ambitnego planu inżynierii społecznej. Chcą burzliwy rozwój kraju pociągnąć ze wschodu na zachód i zmodernizować tysiące wiejskich społeczności. Na liście znalazła się również tkwiąca w wielowiekowym marazmie wioska Baima, która w ciągu kilku lat ma zostać wchłonięta w nowoczesne, pełne wieżowców, miasto. Potęga i bogactwo Chin koncentrują się w ogromnych miastach wschodniego wybrzeża. Wioska Baima leży zaś w odległym powiecie Wuxi, tysiące kilometrów w głąb kraju. Chiny stoją teraz przed ogromnym wyzwaniem, chcą przenieść swój sukces gospodarczy również na prowincję. Wieś musi zniknąć i ustąpić miejsca miastu. W wiosce Baima tą specyficzną chińską transformacją kieruje Xiang Caiguo. To on przekazuje mieszkańcom polecenia władz. Xiang urodził się tuż po rewolucji 1949 roku i całe jego życie zostało ukształtowane przez partię. Dorastał pod rządami przewodniczącego Mao i służył w armii. Od 20 lat jest sekretarzem partii komunistycznej w wiosce Baima. Xiang ma świadomość, że praca jakiej się podjął, nie jest łatwa, bo z jednej strony musi wykonywać polecenia z góry, z drugiej zaś słuchać, co mówią zwykli ludzie i starać się rozwiązywać ich problemy.
To bardzo smutne, że ludzie muszą porzucić swoje gospodarstwa. Niektóre rodziny żyją tu od kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Będą tęsknić za wiejskim życiem, mimo że będzie im teraz łatwiej, bo życie rolnika to ciężka praca, trzeba włożyć dużo wysiłku, a efekty są skromne”- mówi Xiang.
Skali zmian, jakie zachodzą w Chinach, nie da się porównać z niczym. W ciągu niewielu lat rolniczy naród zmienił się w zurbanizowane społeczeństwo. Szybkość, z jaką te zmiany zachodzą, zmusza do przewartościowania naszych wyobrażeń o powstawaniu miast. Film przedstawia tę transformacje z bliska. Chiny zmieniają się na oczach widza. Mija 5 lat i nie ma śladu po polach kukurydzy i ryżu, po bambusowych zagajnikach i wodnych bawołach. Ich miejsce zajmują przeszklone wieżowce, bulwary i uliczny ruch. Film pokazuje na konkretnych przykładach, jakie są ludzkie koszty tej polityki i jakie korzyści strategiczne może ona przynieść.

Na podstawie filmu opracowały: Aleksandra Koterbicka i Jadwiga Szandar