przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

24.04.2013 PÓŁNOCNE OKOLICE KRAKOWA

MODLNICA
Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy jest to jedna z najstarszych parafii w Polsce, gdzie podziwiać można wspaniałe zabytki renesansowej i barokowej sztuki sakralnej.
Według piętnastowiecznych źródeł historycznych, święty Wojciech wędrując z Krakowa do Prus, gdzie miał za swoją działalność misyjną zginąć śmiercią męczennika, zatrzymał się na noc w „świętym gaju” i przy „świętej lipie” nauczał i chrzcił mieszkańców wioski Zagórze.
Po śmierci świętego, kiedy jego kult dotarł do Krakowa, na pamiątkę  jego modlitwy, w tym miejscu, nazwę wioski zmieniono na Modlnica. Parafia Modlnica założona została w XI wieku. W roku 1254 nazwa miejscowości po raz pierwszy pojawia się w   dokumentach  księcia  Bolesława Wstydliwego. Istnieje rejestr nazwisk proboszczów  parafii od 1326 roku.
Pierwszy drewniany kościół zbudowano w Modlnicy przypuszczalnie już w pierwszej połowie XII wieku. Nowy kościół na planie krzyża z krótkimi transeptowymi ramionami powstał na tym samym miejscu w roku 1553.
DWÓR W  TOMASZOWICACH
Zabytkowy, XIX- wieczny zespół dworsko-parkowy w Tomaszowicach odzyskał blask dawnej świetności, gdy jesienią 2000 r. otworzył swoje podwoje. W odrestaurowanych i gustownie urządzonych  zabudowaniach przydworskich znajduje się: Hotel, Oranżeria, Gospoda w Spichlerzu, Galeria Panorama i Centrum Konferencyjne. Otoczone  malowniczym parkiem piękne wnętrza tworzą dogodne warunki do pracy i wypoczynku.
ZAMEK KORZKIEW
Historia zamku sięga XIV wieku,w 1352 Jan z Syrokomli zakupił wzgórze Korzkiew i wybudował na nim wieżę pełniącą funkcje obronną i mieszkalną. Kolejnymi właścicielami byli: Szczepan Świętopełk z Irządz, kupiec Piotr Krupka, rodzina Zborowskich i Ługowskich. Pod koniec XV wieku,w XVI, oraz w 1720 (właścicielami byli Jordanowie) budowla została przebudowana.
Zamek znajdował się w rękach Wesselów i Wodnickich, a pod koniec XIX w. popadł w ruinę. Od 1997 jego właścicielem jest architekt, Jerzy Donimirski, który podjął się  odnowienia i odbudowy zamku.
Obecnie trwają prace budowlane na zamku, który pełni także rolę hotelu. Planowana jest odbudowa mieszczącego się  dawniej w pobliżu zamku dworu, stawów, a także stworzenie małego muzeum i skansenu.

Relacja z wycieczki zorganizowanej przez PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej z cyklu KOŚCIÓŁ I KARCZMA. Opracowała: Magdalena Lasko.