przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

17.04.2013 SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ERIH - Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (EUROPEAN ROUTE of  INDUSTRIAL HERITAGE ), to sieć łącząca ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego, takich jak: krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe, czy pojedyncze zakłady.
Celem projektu ERIH jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu.
System szlaków ERIH składa się obecnie z trzech głównych elementów: GŁÓWNY SZLAK, na który składają się 72 punkty kotwiczne, obiekty o ogromnym znaczeniu historycznym i potencjale turystycznym. Trzy spośród punktów kotwicznych mieszczą się w województwie śląskim. Są to: kopalnia „Guido” w Zabrzu, Tyskie Browarium oraz Muzeum Browaru w Żywcu.
Drugim elementem ERIH są szlaki regionalne, które przedstawiają historię przemysłu różnych regionów w Europie. Szlak Zabytków Techniki, który jako pierwszy szlak z Europy Środkowo-Wschodniej został w całości wpisany do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.
Trzecim zaś elementem ERIH jest 10 Szlaków Tematycznych ukazujących szczegółową historię głównych gałęzi przemysłu w 23 krajach Europy. Kraje, w których znajdują się obiekty należące do ERIH to : Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja.
 
Szlaki tematyczne to:
Górnictwo: Skarby Ziemi
Żelazo i stal: Ciepło wielkich pieców
Włókiennictwo: Od włókna do tkaniny
Produkcja: Dobra dla świata
Energia: Co nas napędza
Transport i komunikacja: Tory rewolucji przemysłowej
Woda: Niebieskie złoto
Budownictwo i architektura
Usługi oraz przemysł rozrywkowy
Krajobrazy przemysłowe

Obiekty europejskich szlaków tematycznych w Polsce
Górnictwo: Tężnie w Ciechocinku, Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach, Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu.
Żelazo i stal: Muzeum Techniki- Oddział Kuźnia Mechaniczna w Starej Kuźnicy, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, Huta Józef w Samsonowie.
Włókiennictwo: Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku Białej, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Produkcja i handel: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Wielki Młyn w Gdańsku, Muzeum Browaru Żywiec.
Energia: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
Transport i komunikacja: Kanał  Augustowski, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Morskie w Szczecinie.
Krajobrazy Przemysłowe: Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.

 

Opracowała: Gabriela Rościszewska.