przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

Komisje

W kole działają komisje weryfikujące następujące książeczki:

Komisja weryfikująca Odznaka Skład komisji

 

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza

Odznaka Turystyczna Ziemi Gliwickiej (OTZG)
Odznaka Krajoznawcza Województwa Śląskiego
Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK)
Odznaka Turystyczna "50-lecie PTTK"

- Gabriela Rościszewska

- Piotr Rościszewski

- Stanisław Radomski

- Maria Lasko

 

Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody

Odznaka Turysta Przyrodnik (OTP)
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK)
Jubileuszowa Turysta Przyrodnik

- Teresa Nowak

- Aleksandra Koterbicka

- Jadwiga Szandar

Magdalena Łapszyńska

 

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej

Odznaka Turystyki Pieszej (OTP)
Siedmiomilowe Buty
Turysta Senior
Jubileuszowa Ziemie Zachodnie i Północne
Szlakami Aleksandra Janowskiego
Szlakami Fryderyka Chopina
50 Lat Turystyki Pieszej
Szlakiem Cystersów w Polsce

- Gabriela Rościszewska

- Piotr Rościszewski

- Sebastian Janas

- Stanisław Radomski

 

Referat Weryfikacyjny Odzanki Turystycznej Pieszej, Odznaki Krajoznawczej, Odznaki Turystycznej Ziemi Gliwickiej i innych odznak krajoznawczych, regionalnych i okolicznościowych

Odzanki Turystycznej Pieszej (OTP)
Odznaka Krajoznawcza
odznaki krajoznawcze, regionalne i okolicznościowe

- Stanisław Radomski

- Piotr Rościszewski

- Gabriela Rościszewska

 

Referat Weryfikacyjny Odznaki Turysta Przyrodnik

Odzanki Turystycznej Przyrodnik (OTP)

- Teresa Nowak

- Jadwiga Szandar

- Magdalena Łapszyńska

 

Referat Weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację

odznaki imprez na orientację

- Irena Janas

- Halina Rościszewska-Narloch

- Andrzej Wysocki

Książeczki weryfikowane przez Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody można również złożyć w Oddziale. W tym przypadku należy zamieścić dopisek z nazwiskiem osoby/nazwą komisji mającej przeprowadzić weryfikację.