ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Zdjęcie oddziału Pierwsze koła Towarzystwa powstały w Gliwicach już w 1951 r. Na koniec tego roku działała ich juz 12, podlegając bezpośrednio Oddziałowi PTTK w Katowicach. W roku kolejnym nastąpił szybki wzrost organizacyjny gliwickich kół, a także zanotowano rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie turystyki. Stało się to bezpośrednią przyczyną powstania Oddziału PTTK w naszym mieście. Pierwszy zarząd Oddziału powołany został 25 lutego 1953 roku przez prezydium Miejskiej rady Narodowej w Gliwicach, a w jego skład weszli: Zdzisław BRZEZIŃSKI - prezes (pełnił tę funkcję przez okres 28 lat), Ryszard DĄBSKI - wiceprezes, Lech SWOROWSKI - sekretarz, Alfred KAISERBRECHT - skarbnik, Waldemar BORHARD i Irena BRULINSKA. Ponadto aktywną działalnością odznaczali się: Stanisław Blumenfeld, Tadeusz Kałamarski, Stanisław Wijas, Stanisław Wiśniewski, Kazimierz Tatara, Tadeusz Czernicki, Henryk Dąbrowski, Czesław Gay, i Jerzy Kalla. Lata pięćdziesiąte były okresem tworzenia podstaw organizacyjnych oraz bazy materialnej umożliwiającej prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej. Już wtedy osiągnięcia Oddziału były znaczne, i to na skalę krajową. Zgodnie z ówczesnymi tendencjami szczególną uwagę skierowano na turystykę masową. Niedziele, kiedy nawet ponad 30 samochodów ciężarowych z dostawnymi ławkami wyjeżdżało z turystami w Beskidy, nie należały do rzadkości, a tradycją były comiesięczne wycieczki do Warszawy, cieszące się znaczną frekwencją (800-1000 osób). Oddział prowadził własne schronisko i stacje turystyczne oraz ośrodki szkoleniowe W Karkonoszach ("Strzecha Akademicka"), na Podhalu w Bukowinie Tatrzańskiej, w Beskidach (Szczyrk, Muszyna, Czarna), na Mazurach i nad jeziorem Dzierżno.


Działalność Oddziału była zawsze wielokierunkowa, powstającym i działającym komisjom i klubom turystyki kwalifikowanej starano się stwarzać dobre warunki pracy. Koła zakładowe i środowiskowe stały się organizatorami turystyki i wypoczynku dla pracowników oraz określonych środowisk turystów. Od początku działalności ważnym kierunkiem działalności Oddziału stała się praca z młodzieżą szkolną i środowiskiem nauczycielskim. Należy podkreślić fakt, że z naszego Oddziału wydzieliło się w minionych latach kilka samodzielnych jednostek organizacyjnych, a to kolejno: Oddział Wojskowy PTTK w Gliwicach, Międzyzakładowy Górniczy Oddział PTTK w Zabrzu, Oddział Uczelniany przy Politechnice Śląskiej, Oddział PTTK w Pyskowicach, oraz dwa Oddziały zakładowe - Kolejowy przy DRKP w Gliwicach i w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabędy".


Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród społeczeństwa Ziemi Gliwickiej, Oddział był nagradzany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. W 1968 r. otrzymał sztandar, w 1973 r.- Złota Honorową Odznakę PTTK i Wojewódzką Honorową Odznakę PTTK, w 1988 r. Złotą Odznakę "Zasłużony dla Turystyki Szkolnej" i wiele innych. W 1988 roku na jubileusz 35-lecia Oddziału, wspólnym wysiłkiem władz miasta, Zarządu Głównego PTTK i życzliwych zakładów pracy, przeprowadzono kapitalny remont lokalu Oddziału, stwarzając bardzo dobre warunki jego działalności. Ostanie lata to okres bardzo dobrej i odczuwalnej współpracy Oddziału PTTK z władzami samorządowymi miasta. W dowód uznania w roku 1997 za udzieloną pomoc i współpracę, na wniosek Zarządu Oddziału PTTK Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie przyznał Radzie Miejskiej i Zarządowi Miasta w Gliwicach medale i dyplomy "Za pomoc i współpracę".


Nawiązano bardzo bliską współpracę z wielu organizacjami i stowarzyszeniami. Przedstawiciele władz miejskich i zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych do chwili obecnej uczestniczą we wszystkich ważniejszych wydarzeniach Oddziału.

Artykuł odnośnie 55-lecia Oddziału.

Artykuł odnośnie 60-lecia Oddziału.

 

Statut Oddziału

tekst jednolity (ostatnio modyfikowany 7 czerwca 2009)
format pliku: PDF