ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

W dniu 1 kwietnia 2017 r. w GCOP "Perełka" odbył się XXIII Zjazd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej.


Obrady zjazdu otworzyła Prezes Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej kol. Janina Lelito-Zimochocka, witając zebranych delegatów oraz zaproszonych gości. Jarosława Wieczorka – Wojewodę Śląskiego, Stanisława Radomskiego, Edwarda Maletę – Honorowych członków PTTK, Annę Strzeszewską – przedstawiciela Urzędu Miejskiego Gliwice, Józefa Kowalczyka z Błotnicy Strzeleckiej. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatniej kadencji działaczy naszego Oddziału.


Następnie w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wręczył odznaczenia państwowe
- Złoty Krzyż Zasługi: Halina Staruszkiewicz, Gerard Ungrowski
- Srebrny Krzyż Zasługi: Witold Brol, Andrzej Pańczyszyn
- Brązowy Krzyż Zasługi: Anna Strzeszewska, Elzbieta Zając
- Odznaka Honorowa "Za zasługi dla turystyki": Bernard Heryszek, Adam Mandera, Tadeusz Stachura


Inne odznaki i dyplomy PTTK otrzymali:
- Złota honorowa Odznaka PTTK: Tadeusz Kochański, Barbara Zmyślona
- Brązowa Hnorowa Odznaka PTTK: Tadeusz Stachura
- Złota Odznaka "Zasłużony w pracy PTTK Wśród młodzieży:" Tadeusz Kłos
- Medal PTTK "za pomoc i współpracę": Elżbieta Cieplińska, Arkadiusz Ciepliński, Józef Kowalczyk, Bogusław Pietrzak
- Dyplom "Za zasługi w upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa": Adam Mandera, Barbara Przerwa
- Medal KTG PTTK "Za zasługi dla turystyki": Jacek Bilski, Andrzej Dyczak
- Śląska Honorowa Odznaka PTTK: Andrzej Dyczak, Bernard Heryszek, Tadeusz Kochański, Jacek Kręczyński, Barbara Przerwa
- Dyplom "Za zasługi w upowszechnianiu turystyki w woj. śląskim": Agnieszka Ćmiel, Adam Gruca
- Medal 60-lecia Komisji działalności podwodnej ZG PTTK: Kazimierz Łukasiewicz
- Honorowa Odznaka Oddziału: Adam Gruca


Następnie przeprowadzono dalszy ciąg zjazdu przez powołanie: Prezydium, Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej oraz protokolantów. W zjeździe wzięło udział 21 z 27 delegatów Oddziału PTTK.


Po przedstawieniu sprawozdania z mijającej kadencji Oddziału w głosowaniu tajnym udzielono absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej.
Następnie zebrano kandydatury oraz przeprowadzono tajne głosowanie. Wyniki:

Zarząd Oddziału (wraz z funkcjami po głosowaniu po 1-wszym Zebraniu Zarządu w dniu 03.04.2017 r):
Prezes:     Janina Lelito-Zimochocka
Wiceprezes:     Elżbieta Zając
Wiceprezes:     Andrzej Pańczyszyn
Sekretarz:     Grażyna Stachura
Skarbnik:     Małgorzata Radomska
Członek:     Jadwiga Szandar
Członek:     Maria Mąka
Członek:     Tadeusz Stachura
Członek:     Paweł Skóra

Komisja Rewizyjna: Andrzej Czapla (prezes), Witold Brol, Roman Cioch, Teresa Póda, Małgorzata Korzuszek
Oddziałowy Sąd Koleżeński: Andrzej Dyczak (prezes), Adam Czerniawski, Jan Maria Dyga, Andrzej Łękawski, Ewa Nawrocka
Delegaci na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. Śląskiego: Janina Lelito-Zimochocka, Gabriela Rościszewska, Małgorzata Radomska, Elżbieta Zając, Tadeusz Stachura, Andrzej Pańczyszyn, Andrzej Czapla, Małgorzata Korzuszek, Andrzej Czerniawski

Przypominała również o konieczności przechowywania przez delegatów swoich mandatów przez cztery lata, aż do kolejnego Zjazdu.

Autor: Paweł Skóra

Autor: Wojciech Baran

Free Lightbox Gallery