ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Odznaczeni:
1. Pietrzak Bogusław – medal ZG PTTK „Za pomoc i współpracę”
2. Cieplińska Elżbieta – medal ZG PTTK „Za pomoc i współpracę”
3. Ciepliński Arkadiusz – medal ZG PTTK „Za pomoc i współpracę”

1. Ciesiołkiewicz Adam -  Dyplom ZG PTTK  „ Za zasługi w upowszechnianiu Turystyki”
2. Mandera Adam -  Dyplom ZG PTTK  „ Za zasługi w upowszechnianiu Turystyki”
3. Przerwa Barbara -  Dyplom ZG PTTK  „ Za zasługi w upowszechnianiu Turystyki”
4.Skóra Paweł -  Dyplom ZG PTTK  „ Za zasługi w upowszechnianiu Turystyki”

1. Gruca Adam – Dyplom RP PTTK woj. Śl.
2.Ćmiel Agnieszka  – Dyplom RP PTTK woj. Śl.

1. Ciesiołkiewicz Adam – Śląska Honorowa Odznaka PTTK
2. Dyczak Andrzej – Śląska Honorowa Odznaka PTTK
3. Heryszek Bernard – Śląska Honorowa Odznaka PTTK
4. Kochański Tadeusz – Śląska Honorowa Odznaka PTTK
5. Kręczyński Jacek – Śląska Honorowa Odznaka PTTK
6. Przerwa Barbara – Śląska Honorowa Odznaka PTTK
7. Skóra Paweł – Śląska Honorowa Odznaka PTTK

1. Ćmiel Agnieszka – Honorowa Odznaka Oddziału
2.  Grabania Penka  – Honorowa Odznaka Oddziału
3. Gruca Adam – Honorowa Odznaka Oddziału
4. Krzywonos Kamil  – Honorowa Odznaka Oddziału

1.Adamkiewicz Lech – 25 lat w PTTK
2. Kornecki Krystian – 25 lat w PTTK
3.Paszkowski Kazimierz – 25 lat w PTTK Gliwice, Królowej Jadwigi 2/22
4. Pilch Paweł – 25 lat w PTTK


Autor: Wojciech Baran


Autor: Paweł Skóra

 

Free Lightbox Gallery