ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2015 przeglad piosenki turystycznejMłodzieżowe zmagania z piosenką turystyczną

Po raz ósmy w auli gliwickiego Zespołu Szkół Informatyczno -Technicznych, w dawnej „kolejówce”, odbył się 18 listopada Przegląd Piosenki Turystycznej, zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej. W imprezie o charakterze konkursowym uczestniczyli soliści oraz zespoły, reprezentujące różne gliwickie szkoły. Pięcioosobowe jury, pod przewodnictwem art. śpiewaka Jana Marii Dygi, postanowiło uhonorować statuetkami następujących wykonawców: w pionie szkół podstawowych przyznano trzy wyróżnienia. Otrzymali je Dawid Szołtysek z SP nr 12, Sara Gawenda z SP nr 21 oraz Julia Jenerał z SP nr 13.

Wśród wykonawców gimnazjalnych największe uznanie jury zyskali Michał Bajcer z gimnazjum nr 4 oraz zespół CON BRAVURA z tejże szkoły. Prezentowane przez uczniów piosenki (jedna obowiązkowa i dwie dowolne) przygotowała nauczycielka muzyki, Małgorzata Witkowska, która była także ich akompaniatorem.

Miłym zaskoczeniem był dla słuchaczy świetny występ uczniów z integracyjnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Janusza Korczaka. Byli to Kacper Węgiel i Mariusz Piekarski. Obaj obdarzeni ciepłym barytonowym głosem. Akompaniował im przy gitarze nauczyciel Ryszard Osmenda.

III miejsce w pionie szkół ponadgimnazjalnych przyznano zespołowi URADOWANI z Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego.

Za największą indywidualność przeglądu uznano Sarę Gawendę, mimo iż była pozbawiona akompaniatora (zaśpiewała a'capella). Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe , których sponsorem był Urząd Miasta Gliwice.

Głównym organizatorem, a także prowadzącym imprezę był Witold Brol-prezes przewodników turystycznych przy oddziale PTTK w Gliwicach.

VIII Przegląd Piosenki Turystycznej po raz kolejny dowiódł, że wśród młodzieży szkolnej nie brakuje talentów wokalno-muzycznych, a impreza daje szansę ich wyeksponowania.

Tekst: Jan M. Dyga

 

Free Lightbox Gallery