Galeria

2017.10.13 Święto Niewidomych Biała Laska

W dniu 13 październik 2017 r. Zarząd Koła PTTK TRION  zorganizował w Knurowie już po raz piąty obchody święta niewidomych "Biała Laska".
Obchody rozpoczęto mszą świętą o godz. 8.15
Główne uroczystości odbyły się w godz. 10.00 - 14.00  
w Knurowskim Klubie " Gama"
W obchodach gościli przedstawiciele miasta Knurów na czele
z Przewodniczącym Rady Miejskiej  panem Tomaszem Rzepą, Wiceprzewodniczącym panem Jerzym Pach, panem Krystianem Plutą z Urzędu Miejskiego w Knurowie.
Gościła również pani Wicestarosta Powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga. Z pośród wielu organizacji i instytucji  goszczących na obchodach należy wymienić Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie pani Małgorzata Cisek-Sopel wraz z pracownikami, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pani Grażyna Ledwoń i pani Katarzyna Łata, Polski Czerwony Krzyż pani Karina Mońka z pracownikiem, członkowie Zarządu Oddziału Ziemi Gliwickiej pani Gabriela Rościszewska oraz pan Tadeusz Stachura, Prezes Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie pan Eugeniusz Jurczyga.
Pośród uczestników udział wzięły drużyny Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Klubu Abstynenckiego 7 z Knurowa, Domu Pomocy Społecznej w Knurowie, Ośrodka Wsparcia MOPS w Knurowie, Międzypokoleniowego Klubu Spotkań z Knurowa, Terenowego Koła PZN z Gliwic, Koło PTTK TRION.
Po wielu przemowach i życzeniach odbył się turniej tyflologiczny podczas którego dominował uśmiech i dobra zabawa. Całość zakończyła wspólna zabawa taneczna. Oprawą muzyczną  kierował Piotr Świecznik wykonując standardowe utwory jak i swoje własne.

Free Lightbox Gallery