ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 

W dniu 1 marca 2008 r. Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej obchodzi 55 lecie swojej nieprzerwanej działalności.

55-lecie


Pierwszy Zarząd Oddziału powołany został 25 lutego 1953 roku, a pierwszym jego prezesem został Pan Zdzisław Brzeziński pełniąc tę funkcje przez 28 lat.
W początkowym okresie działania szczególna uwagę skierowano na turystykę masową. W miarę rozwoju Oddziału zaczęto organizować imprezy turystyki kwalifikowanej. Zawsze, poprzez cały okres istnienia, w centrum zainteresowania Oddziału były dzieci i młodzież, zapraszane do udziału w licznych rajdach, zlotach, sejmikach i konkursach, a Oddział i miasto Gliwice promowane były w całej Polsce.

W sobotę 1 marca 2008 r. działacze Oddziału i zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy Świętej, a później w uroczystym spotkaniu rocznicowym, które Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Gliwice Pan Zygmunt Frankiewicz. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością, Ksiądz Prałat Jerzy Pawlik, Wiceprezydent Miasta Gliwice Pani Renata Caban, przedstawiciele władz centralnych Towarzystwa z prezesem Zarządu Głównego PTTK Panem Lechem Drożdżyńskim na czele. Były wspomnienia, odznaczenia i wyróżnienia zasłużonych działaczy oraz gratulacje. Uroczystości urozmaiciły występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach, młodzieżowy zespól form tanecznych SALAKE oraz grupa aktorsko wokalna PRO-ART.

Z okazji 55 - lecia Oddziału zostały ogłoszone dwa konkursy: poetycki pod hasłem "Piękna nasza Polska cała" zorganizowany przez Oddziałową Komisje Turystyki Szkolnej i plastyczny pod hasłem "Wspomnienia z imprez Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej" zorganizowany przez SKKT PTTK "Tuptusie" ze szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac towarzyszyła uroczystemu spotkaniu rocznicowemu.

Najbardziej zasłużonym działaczom Oddziału wręczono odznaczenia i wyróżnienia:

Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano: Janinę Lelito - Zimochocką, Stanisława Radomskiego i Weronikę Tebinkę.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Henryk Hadasz, Małgorzata Radomska i Andrzej Wysocki

Odznakę Honorową "Za zasługi dla turystyki" otrzymali: Edward Maleta, Edmund Mogielnicki, Stanisław Zarzycki

Medal za Pomoc i Współpracę i Dyplom Honorowy Zarządu Głównego PTTK otrzymali: Pan Wojciech Wajda Prezes Firmy WASKO S.A. oraz Wiceprezydent Miasta Gliwice Pani Renata Caban.


Odznakę Honorową "ZASŁUŻONY PRZEWODNIK PTTK" otrzymał kol. Andrzej Łękawski

Medale Komisji Turystyki Górskiej PTTK " ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI GÓRSKIEJ" zostały wręczone kol. Kol. Leonowi Hupce i Tadeuszowi Kłosowi

Srebrną Odznakę "ZASŁUŻONY PRACOWNIK W PTTK" wręczono kol. Elżbiecie Zając

Złotą Honorową Odznaki PTTK została wyróżniona kol. Marta Jojko

Srebrne Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Irena Janas, Halina Rościszewska-Narloch i Andrzej Pańczyszyn

Złote Odznaki "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" otrzymali: Weronika Tebinka i Józef Rensz

Wpis do Księgi Zasłużonych Zasłużonych Działaczy Woj. Śląskiego otrzymał Andrzej Wysocki.

Srebrną Odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" otrzymał Sebastian Janas.

"Śląską Honorową Odznakę PTTK " otrzymali: Irena Janas, Adam Czerniawski, Andrzej Łękawski, Grzegorz Kukowka, Edmund Mogielnicki, Andrzej Pańczyszyn i Halina Rościszewska-Narloch.

Dyplomem "ZA ZASŁUGI W UPOWSZECHNIANIU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W Woj. ŚLĄSKIM"
wyróżniono Marcina Rościszowskiego

Prezes Zarządu Głównego PTTK wręczył list gratulacyjny dla wszystkich członków Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej oraz pamiątkowe książki ks. Bernardowi Frankowi - proboszczowi Parafii pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach i przewodniczącemu Rady Miasta Gliwice Panu Markowi Pszonakowi.

Odznaki 50 lat w PTTK otrzymali Andrzej Zieliński i Bernard Choinka, a Odznakę 25 lat w PTTK Romuald Romanowski
Honorową Odznaką Oddziału wyróżniono: Andrzeja Jarczewskiego i Wernera Choinkę.

Prywatni sponsorzy przyznali również upominki w postaci pucharów i książek, otrzymali je:
Jadwiga Szandar, Leon Hupka, Magdalena Lasko, Małgorzata Radomska, Stanisław Radomski, Gabriela Rościszewska, Władysław Stawarczyk.


Zdjęcia z imprezy:

 


Dyplomy oraz listy gratulacyjne, które otrzymał Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej podczas obchodów 55-lecia istnienia:


 
Free Lightbox Gallery